Polityka Prywatności

Cenimy Państwa zaufanie, dlatego też dane przechowujemy z największą starannością i zachowaniem standardów bezpieczeństwa. Szanujemy również Państwa prawo do prywatności.

Gromadzenie informacji i sposób ich wykorzystania
Korzystając z serwisu internetowego www.abcprzyczepy.pl jesteście Państwo anonimowi. Gromadzimy jedynie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są do celów technicznych związanych z administrowaniem serwisem internetowym, prowadzeniem statystyk odwiedzin. Uzyskane tak dane nie są w żaden sposób powiązane z osobą użytkownika i nie umożliwiają jego identyfikacji.


Ochrona i przechowywanie danych osobowych
Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawach: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
Państwa dane osobowe są przechowywane w odpowiednio zabezpieczonej bazie danych, bez dostępu osób niepowołanych, nikt z odwiedzających stronę www.abcprzyczepy.pl nie ma dostepu do tych danych.

Follow us on Facebook